Het idee dat men over zangles heeft is dat je ‘al heel goed moet kunnen zingen’ als je op zangles wilt. Gek genoeg vindt men dat niet als je zegt dat je op pianoles wilt. Toch kan iedereen zingen. Zingen is zo oud als dat de mens geluid kan maken. Alle culturen over de hele wereld gebruiken zang om zich te kunnen uiten. Bijvoorbeeld voor emoties (blijdschap verdriet), bij rituelen en bij religieuze aangelegenheden. Kan iedereen zingen? Ja! Iedereen kan zingen, maar aanleg, muzikaliteit, muzikale intelligentie en (misschien wel voorál) doorzettingsvermogen spelen een belangrijke rol in hoe makkelijk of in welk tempo en tot op welk niveau je leert zingen.

Lees verder over ‘een leraar is nodig’…